careers

ช่องทางการสมัครงาน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.
- Walk In
- ส่งอีเมลสมัครงานได้ที่ Service@ets.co.th

ติดต่อ คุณณัฐนันท์ อ้นแดง (คุณออมสิน)
โทร. 02-5705363-5 มือถือ 081-8390010

Job Opening

ช่างเทคนิค (Technician) ใบสมัคร / Register

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 23  ปีขึ้นไป 
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตั้งเครื่องจักรและซ่อมบำรุง
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานให้กับลูกค้า
 • แนะนำวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
 • บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง

สวัสดิการ Welfare

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสังคม

จำนวนรับ 2 อัตรา

พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า (Stock Account) ใบสมัคร / Register

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23  ปีขึ้นไป 
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft word/ Excel/Express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
 • ประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการรับ-ส่งสินค้า และอะไหล่สินค้า
 • บริหารงานสต๊อกสินค้าและงานเบิกจ่ายสินค้า
 • จัดทำรายงานสรุปสินค้าคงคลัง ทุกสิ้นเดือน เพื่อความแม่นยำและการพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สวัสดิการ Welfare

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสังคม

จำนวนรับ 1 อัตรา

ธุรการ (Administrative Officer) ใบสมัคร / Register

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23  ปีขึ้นไป 
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft word/ Excel และ E-mail  ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 • ประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเก็บเอกสาร เตรียมเอกสาร และประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
 • รับเมล์ ส่งเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้
 • คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ Welfare

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสังคม

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น

จำนวนรับ 1 อัตรา

พนักงานขาย (Sales Executive) ใบสมัคร / Register

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23  ปีขึ้นไป 
 • บุคลิคภาพดี มีมนุษสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการเจรจาเป็นอย่างดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft word/ Excel/Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบให้การขายสำเร็จตามเป้าหมาย
 • รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ณ จุดขาย
 • สร้างความพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้เป็นที่จดจำในการซื้อขายครั้งต่อไป
 • จัดทำรายงานขายประจำเดือน

สวัสดิการ Welfare

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสังคม

จำนวนรับ 2 อัตรา

คนขับรถผู้บริหาร ใบสมัคร / Register

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 25  ปีขึ้นไป 
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 2 ปี ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 06.00-18.30 น
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร 
 • ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สวัสดิการ Welfare

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสังคม
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • มีค่าล่วงเวลา 

จำนวนรับ 1 อัตรา